Neden İngilizce Öğrenmeliyim?

Küreselleşen dünyamzıda  insanların hem sosyal, hem ticari, hem de akademik alanda gelişebilmesi için olmazsa olmazlardan biri İngilizce'dir. Çünkü ingilizce artık dünyanın iletişim dili haline gelmiştir.

 Dünyanın dört bir yanındaki insanları İngilizce öğrenmeye iten sebep, bu dile karşı oluşan sosyal tavırdır.

 İngilizce, uluslararası ilişkiler,medya,(reklamcılık, radyo yayınları,filmler, müzik) eğitim,uluslararası taşıma,uluslararası güvenlik ve iletişim yoluyla yayılır.

Uluslararası ilişkilerin neredeyse tamamında  İngilizce kullanılır.

 Bilimsel,sanatsal ya da politik toplantılarda dünyanın her yerinden gelen katılımcıların ortak bir dil varlığına ihtiyaçları vardır.

Akademik ve sosyal hayatımızda internet sayesinde dünyanın dört bir yanındaki bilgiye çok çabuk ulaşabiliyoruz.

 Bu sayede hem değişik kültürden insanlarla iletişime  geçebiliyoruz hem de ticari ilişikiler kurabiliyoruz.

 Tüm bu iletişimlerde ortak dil olarak ingilizce ön plana çıkıyor.

Dünya üzerinde İngilizce'yi anadil dışında kullanan kişilerin sayısı 2,5 milyara yaklaşmıştır.

Tüm  bunlar dikkate alındığında  İngilizce öğrenmek  bir zorunluluk haline gelmiştir.

Ülkemizde öğrencilerin %95'e yakını İngilizce dersi alıyor.

Gerek Milli Eğitimde gerekse dershanelerde en çok para harcanıp karşılığının en az alan ingilizce diyebiliriz.

Ama uygulanan yalnış metodlar ama da öğrencinin öğrenemediği için kaçması buna sebeb olabilir.

Yabancı dil öğrenme ihtiyacını karşılamak için ilk açılan okullar yabancılar tarafından açılmıştır.

Tanzimattan sonra başlayan bugüne kadar devam eden süreçte sonuç pek parlak değildir.

Kolejler, dil okulları her geçen gün artmakta ve ingilizce daha da fazla önem kazanmaktadır.

Artık  teknolojiyi daha iyi kullanabilmek için, iyi bir medya okuryazarı olabilmek için, küreselleşen dünyada kendi dilimizi konuşanlar dışındaki insanlarla daha iyi iletişim kurabilmek için, bilim dili İngilizce olduğu için bu dili öğrenmek kaçınılmaz olmuştur.